Resultats de la conferència “Ciutats Orientadores: millorant conjuntament els serveis d’orientació


El dijous 7 de juliol de 2016 el consorci va celebrar la conferència “millorant conjuntament els serveis d’orientació” a Barcelona amb més de 80 participants locals de serveis locals d’orientació, associacions d’orientació i educació, universitats, escoles i altres agents en el camp d’orientació i educació.

A continuació les presentacions realitzades en el marc de la jornada:

Welcome – Benvinguda

Presentation of the project – Presentació del projecte

Impact study – Estudi d’impacte

Policies and strategies to support a guiding city – Estratègies i polítiques per donar suport a una ciutat orientadora