El projecte


Guiding Cities pretén unir-se als responsables polítics i als actors interessats en el camp de l’educació i l’orientació per crear un mapa i un model d’orientació per a promoure una política coherent i una planificació estratègica i per respondre a les complexes necessitats en la lluita contra l’abandonament escolar prematur (ESL).
Actualment en l’àmbit local hi ha molts actors en diversos àmbits que contribueixen a la política i els serveis de l’orientació professional; aquesta diversitat de serveis s’ha d’integrar. El consorci és el resultat de les sinergies generades a l’enfrontar-se a reptes similars- altes taxes d’ESL -i objectius similars- per garantir que l’orientació professional forma part de l’estratègia de l’escola i de la comunitat- i estratègies similars -per detectar i ajudar els joves en risc.

El projecte ha de:

  • Analitzar les accions d’orientació en 4 països de diferents contextos a través de grups de discussió amb base en aquests països i amb els actors interessats en l’educació i l’orientació.
  • Desenvolupar un model i una llista de control de les Guiding Cities que realitzarà un mapa de les possibles diferents accions, actors i NECESSITATS de la comunitat en relació a l’orientació i l’aprenentatge permanent.
  • Establir i gestionar grups de treball i un estudi de bones pràctiques (que impliqui almenys a 40 actors interessats).
  • Publicar en línia el model GCities i enllaços a recursos i pràctiques per a cada tipus d’acció i / o cada grup objectiu. Les eines GCities estaran disponibles en 6 idiomes (EN, ES, CAT, IT, EL, RO).
  • Provar el model GCities i les eines de llista de control i d’avaluació de resultats amb almenys 40 comunitats o organitzacions.

Aquest projecte té com a objectiu millorar el desenvolupament professional dels tècnics locals que presten serveis municipals i els orientadors que treballen en el sector de l’ensenyament escolar. També s’esforçarà per desenvolupar estratègies per a millorar la qualitat de l’educació professional i del desenvolupament a l’aula a través de l’anàlisi de les activitats i els recursos existents, i el desenvolupament d’un model d’orientació i materials per a una comunitat amb una llista de control per a realitzar una avaluació de resultats, avaluar, planificar i ajustar a cadascuna de les necessitats dels objectius i comunitats. Les comunitats han de ser entrenades i preparades amb les eines GCities per revisar les activitats d’orientació realitzades per diversos actors i estratègicament planificades i coordinades conjuntament les accions necessàries per servir millor als grups necessitats, especialment, ESL. El projecte promourà un enfocament integral i coordinat de l’orientació i l’educació a nivell local, fins i tot a nivell escolar, amb la vista posada en les millors pràctiques a Europa per tal de millorar els serveis i reduir l’abandonament escolar.