Grups de treball


El paper dels grups de treball en el projecte és avaluar el model de Guiding Cities, les bones pràctiques, el checklist i realitzar seguiment dels resultats de la prova pilot i donar consells.

Per aconseguir aquests objectius els grups de treball van ajuntar diferents actors en el camp de l’orientació amb representatius d’òrgans polítics, serveis d’orientació (públics i privats), orientadors, mestres, associacions d’orientació i altres.

Els grups de treball en els 4 contextos es van reunir almenys 4 vegades durant la vida del projecte i també van comunicar a través del correu electrònic i la plataforma Moodle del projecte.