Conferència final de Guiding Cities a Barcelona – dia 7 de juliol!


Conferència Final

“Guiding Cities: improving guidance services together”

Barcelona, 7 July de 2016

Auditori del Pati Manning

9:00-14:00

Guiding Cities promou la col·laboració entre els diferents agents implicats en l’àmbit de l’educació i l’orientació amb l’objectiu de millorar la planificació estratègica dels recursos i serveis per tal de reduir l’abandonament escolar. En aquest sentit, la conferència Guiding Cities: improving guidance services together presenta un model ciutat orientadora i un conjunt d’eines d’anàlisi, seguiment i benchmarking per a la millora de la qualitat, la innovació i l’accés als serveis d’orientació. La conferència centra en com es pot construir una ciutat orientadora al voltant del ciutadà o ciutatadana per donar suport als canvis i transicions en qualsevol fase de la vida personal i professional.