Inventari introducció


Guiding Cities Checklist

Prefaci abans d’emplenar l’inventari

Introducció


Aquest checklist s’ha desenvolupat com a part del projecte Guiding Cities. Guiding Cities és una Associació Estratègica d’Erasmus + que té com principal objectiu la millora els serveis d’orientació.

Les eines GCities tenen com a objectiu formar i preparar les comunitats per revisar les seves activitats d’orientació i planificar estratègicament per tal de millorar els serveis i reduir l’abandonament escolar prematur.

Per què emplenar el checklist?


L’objectiu del checklist no és avaluar les vostres habilitats i l’eficàcia en la prestació de serveis d’orientació acadèmica i professional.

Es tracta d’una eina que us ajudarà a avaluar i planificar estratègicament els vostres serveis d’orientació.

El marc teòric del checklist és el Model de Guiding Cities que es va preparar en una fase anterior del projecte. Amb la finalització del qüestionari online, rebrà un informe de resultats.

Instruccions


A continuació trobareu una sèrie de preguntes relatives a l’orientació professional i l’abandonament escolar prematur. Si us plau llegeixi acuradament cada pregunta i seleccioni la resposta que millor descrigui la seva opinió.

Per a cada pregunta hi ha 5 possibles respostes:

1= Completament en desacord
2= En desacord
3= Ni d’acord ni en desacord
4= D’acord
5= Completament d’acord

Recordi que només pot escollir una resposta per cada pregunta.
No hi ha límit de temps en la resposta.