Proiectul


Guiding Cities (Orașele orientării) urmărește să aducă împreună decidenții și persoanele interesate din domeniile educației și orientării pentru a crea un model de orientare care să promoveze politici coerente, o planificare strategică și să răspundă unor nevoi complexe în lupta împotriva fenomenului părăsirii timpurii a școlii – PTS (ESL – Early School Leaving). În prezent, la nivel local sunt mulți actori din sectoare diferite ce contribuie la politicile și serviciile de orientare; iar aceste servicii diferite ar trebui integrate. Consortiumul este rezultatul unor sinergii generate de confruntarea cu provocări similare – rate înalte ale abandonului școlar, respectiv obiective similare– de a asigura integrarea serviciilor de orientare în carieră în strategiile instituționale ale școlii, respectiv în cele de la nivel local etc. pentru a detecta și a asista tinerii aflați în situație de risc.

Proiectul va:

  • Analiza acțiuni de orientare din diferite contexte din patru țări prin interviuri de grup naționale realizate cu profesioniști din domeniul orientării.
  • Dezvolta un model și o grilă de autoevaluare Guiding Cities care vor descrie diferitele acțiuni, nevoi și persoane implicate la nivel local cu referire la orientarea în carieră și la învățarea permanentă.
  • Organiza grupuri de lucru naționale și va explora bune practici (prin implicarea a cel puțin 40 de profesioniști în domeniu).
  • Publicarea online a modelului GCities și a legăturilor la resurse utile și practici relevante pentru fiecare tip de acțiune sau grup țintă. Instrumentele GCities vor fi disponibile în 6 limbi (EN, ES, CAT, IT, EL, RO).
  • Testa modelul și instrumentele de autoevaluare GCities în 40 de comunități, respectiv organizații.

Proiectul urmărește să îmbunătățească pregîătirea profesională atât a consilierilor din domeniul muncii sau al administrațiilor locale, cât și a consilierilor care activează în școli. Urmărește de asemenea să dezvolte strategiile de creștere a calității consilierii școlare și orientării în carieră prin analiza activităților și resurselor existente, respectiv prin dezvoltarea unui model și resurse de orientare, care să permită evaluarea, planificarea și reglarea în funcție de nevoile fiecărei comunități, respectiv a fiecărui grup țintă. Comunitățile vor fi formate în utilizarea instrumentelor GCities pentru a-și analiza activitatea de orientare și pentru a planifica strategic și a coordona cu alte servicii acțiunile necesare pentru a răspunde mai bine nevoilor grupului țintă, în special PTS. Proiectul promovează o viziune holistă și coordonată pentru a oferi servicii de educație și orientare la nivel local, prin raportarea la bunele practici demonstrate la nivel european.