Colecție Bune Practici


Consortiumul Guiding Cities a desfășurat o anchetă la nivel transnațional pentru a identifica practici în domeniul orientării care se remarcă prin calitate, inovativitate, eficacitate și relevanță superioară în contextele în care se desfășoară. Acestea ar putea să prezinte atuuri în ce privește următoarele dimensiuni, care constituie elementele de bază ale modelului Guiding Cities: Guvernanță și coordonare, Accesibilitate și conștientizare a serviciilor, Metodologia de furnizare, Măsuri și profile, Obiective și nevoi, Competențe pentru practicieni, Cadru comun și standarde de calitate, Evaluarea performanței și eficacității. (See the Guiding Cities Glossary for definitions).
Aceste practici sunt prezentate în platforma online cu scopul de a sprijini procesul de integrare a serviciilor de consiliere. Această colecție permite decidenților și profesioniștilor din domeniul educației și orientării să promoveze politici coerente și o planificare strategică și să răspundă unor nevoi complexe în lupta împotriva abandonului școlar.