Arhivă anuală: 2015


Colecție Bune Practici

Consortiumul Guiding Cities a desfășurat o anchetă la nivel transnațional pentru a identifica practici în domeniul orientării care se remarcă prin calitate, inovativitate, eficacitate și relevanță superioară în contextele în care se desfășoară. Acestea ar putea să prezinte atuuri în ce privește următoarele dimensiuni, care constituie elementele de bază ale modelului Guiding Cities: Guvernanță și […]


De ce Orașele orientării?

Proiectul urmărește să aducă la masa discuției diferiți actori din domeniile educației și orientării ca răspuns la recomandările OECD și ale Comisiei Europene (Career Guidance: A handbook for policy makers, 2004) de a investiga și crea un model al diferitelor acțiuni de orientare existente ținând cont de nevoile structurale complexe din domeniile educației și orientării […]

ques

tackling

Tackling early leaving from education and training in Europe: Strategies, policies and measures

Acest raport realizat de Eurydice și Cedefop tratează tema părăsirii timpurii a școlii și a programelor de educație și de formare (ESL, ELET) din perspective diferite, oferind o sinteză a principalelor aspecte implicate. Analiza arată că factorii care condiționează părăsirea timpurie sunt strâns legați de alte probleme educaționale și sociale. Acesta accentuează de asemenea costul […]


A doua întâlnire de proiect, 23-24 martie 2015

Partenerii proiectului Guiding Citites s-au întâlnit la Institutul de Științe ale Educației, București în perioada 23 -24 martie 2015 în cadrul celei de-a doua întâlniri de proiect care a avut ca obiectiv discutarea analizei stării de fapt în domeniu și de elaborare a modelului GCities. S-au discutat de asemenea și aspectele legate de raportarea intermediară.

DSCN2273[1]