De ce Orașele orientării?


Proiectul urmărește să aducă la masa discuției diferiți actori din domeniile educației și orientării ca răspuns la recomandările OECD și ale Comisiei Europene (Career Guidance: A handbook for policy makers, 2004) de a investiga și crea un model al diferitelor acțiuni de orientare existente ținând cont de nevoile structurale complexe din domeniile educației și orientării pentru a promova politici coerente și o planificare strategică a comunităților în lupta împotriva fenomenului părăsirii timpurii.

Se spune că viitorul unei țări depinde în mare măsură de tânăra generație, iar una din țintele importante ale Comisiei Europene este reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la 10%. Pe baza studiului realizat în anul 2013 Labour Force Survey (Eurostat, 2013) rata părăsirii timpurii a școlii în Spania este cea mai ridicată din Uniunea Europeană 23.6% (2013) în timp ce Italia (17,0%), România (17.3%) și Grecia (10.1%) înregistrează de asemenea rate înalte. Este clar din aceste rate ale ESL că este nevoie de acțiune și că în acest context consilierea carierei joacă un rol esențial. Aceste cifre indică faptul că în țările reprezentate de consortiumul de proiect Guiding Cities abandonul timpuriu reprezintă o problemă și o provocare majoră, care trebuie să fie adresată prin coordonarea actorilor din domeniu și acțiuni de planificare strategică.
Lupta împotriva PTS nu este dusă doar de școli. Alți actori ai comunității joacă de asemenea un rol crucial în reducerea fenomenului părăsirii timpurii și creșterea opțiunilor de carieră și studiu. În prezent există o multitudine de acțiuni și de furnizori de servicii de consiliere și orientare, atât publici, cât și privați. Guiding Cities caută să îmbunătățească orientarea și prin urmare să reducă ESL prin redefinirea modelului posibilelor acțiuni sau servicii pe care o comunitate le poate oferi, cu servicii diferențiate pentru fiecare grup țintă, cum ar fi cei care părăsesc timpuriu școala, sau a tinerilor în general. modelul și grila de evaluare sunt dezvoltate pentru a articula, armoniza, întări mai mult aceste acțiuni, respectiv pentru a crește calitatea și eficacitatea. Profesioniștii de la toate nivelurile din domeniile educației și consilierii – de la decidenți și la consilieri individuali din diferite sectoare – pot utiliza harta și grila de evaluare Guiding Cities pentru a evalua serviciile și a găsi noi soluții. Modelul și grila de auto-evaluare Guiding Cities se doresc a fi instrumente de evaluare și de planificare pe bază de indicatori de progres adresate furnizorilor de servicii de consiliere cu scopul creșterii calității, inovării și accesului la serviciile de consiliere, cât și a prevenirii fenomenului abandonului școlar.

The high rates of early school leavers and youth unemployment and the inadequacy of professional qualifications to labour market demands are problems that affect municipalities and communities. This proposal aims to provide decision-makers, guidance practitioners, teachers and local technicians, with useful, online benchmarking tools and resources of reference in order to target groups, like Early School Leavers.

This project aims to improve the professional development of both local technicians delivering municipal services and guidance practitioners working in the school education sector. It also aims to develop strategies and to improve the quality of careers education and careers development in the classroom through the analysis of existing activities and resources, and developing a model of guidance and materials for a community with a checklist to benchmark, evaluate, plan and adjust to each target’s and community’s needs.