Tackling early leaving from education and training in Europe: Strategies, policies and measures


Acest raport realizat de Eurydice și Cedefop tratează tema părăsirii timpurii a școlii și a programelor de educație și de formare (ESL, ELET) din perspective diferite, oferind o sinteză a principalelor aspecte implicate. Analiza arată că factorii care condiționează părăsirea timpurie sunt strâns legați de alte probleme educaționale și sociale. Acesta accentuează de asemenea costul mare al părăsirii timpurii pentru societate și pentru indivizi. Raportul oferă date actuale referitoare la părăsirea timpurie a școlii și a programelor de formare, cât și o descriere a consecințelor specifice pentru indivizi.

Capitolul cinci tratează rolul consilierii carierei în prevenirea abandonului școlar. Mai întâi capitolul analizează modul în care educația și consilierea carierei încearcă să prevină abandonul timpuriu, apoi prezintă modalități de organizare a formării și orientării în școli, oferind totodată o descriere a tipurilor de personal care oferă servicii educaționale și de consiliere și investigând rolurile și sarcinile atribuite factorilor externi cu referire în special la serviciile externe de consiliere și orientare care cooperează cu școlile. Ultima secțiune a capitolului se referă la consilierea ca măsură de compensare pentru tinerii care deja au abandonat școala și serviciile de formare, dar care doresc să reintre în sistem pentru a-și finaliza studiile.