Τα Αποτελέσματα Του Συνεδρίου «Guiding Cities: Βελτιώνουμε Τις Υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού Μαζί»


Την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 οι εταίροι του προγράμματος Guiding Cities γιόρτασαν την υλοποίηση του συνεδρίου με τίτλο «Guiding Cities: βελτιώνουμε τις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού μαζί», που έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη. Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότερα από 80 άτομα από τοπικές υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, συλλόγους, πανεπιστήμια, σχολεία και άλλους φορείς και οργανισμούς.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις του συνεδρίου:

Welcome – Χαιρετισμοί

Presentation of the project – Παρουσίαση του προγράμματος

Impact study – Μελέτη Αποτελεσμάτων

Policies and strategies to support a guiding city – Πολιτικές και Στρατηγικές για την υποστήριξη ενός φορέα επαγγελματικού προσανατολισμού