Διαβάστε τη Μελέτη των Καλών Πρακτικών

Διαβάστε τη μελέτη «Προλαμβάνοντας τη Σχολική Διαρροή μέσω του Επαγγελματικού Προσανατολισμού: μελέτη καλών πρακτικών» που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών Επιστημών (Ρουμανία). Η μελέτη αναλύει τις 47 καλές πρακτικές επαγγελματικού προσανατολισμού που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος. Μπορείτε να βρείτε τη μελέτη εδώ.


Η Έρευνα Με Το Μοντέλο Και Το Ερωτηματολόγιο Του Guiding Cities

Οι εταίροι του GCities υλοποιούν μια πιλοτική έρευνα με το Μοντέλο και το Ερωτηματολόγιο GCities με διαφορετικούς τύπους τοπικών οργανισμών στις 4 χώρες της σύμπραξης. Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην έρευνα έχουν την ευκαιρία να δουν και να δοκιμάσουν τα εργαλεία του GCities, καθώς και να επωφεληθούν από την υποστήριξη και τις αναλυτικές οδηγίες που […]

portapapeles-verificado_1033-15

Το Τελικό Συνέδριο Του Guiding Cities Στην Βαρκελώνη – 7 Ιουλίου

Το Τελικό Συνέδριο Του Guiding Cities “Guiding Cities: βελτιώνουμε τις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού μαζί” Βαρκελώνη, 7 Ιουλίου 2016 Auditori del Pati Manning 9:00-14:00 Οι εταίροι του Guiding Cities φέρνουν κοντά φορείς, οργανισμούς, παράγοντες πολιτικής που δραστηριοποιούνται στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού, με σκοπό να ανταποκριθούν στις σύνθετες ανάγκες και να προωθήσουν πολιτικές και στρατηγικές δράσεις […]


Η Βάση Με Τις Καλές Πρακτικές Του Guiding Cities Είναι Πλέον Διαθέσιμη

Η βάση με τις Καλές Πρακτικές του Guiding Cities είναι πλέον διαθέσιμη. Παρουσιάζει 48 πρακτικές από τις 4 χώρες του προγράμματος, που σχετίζονται με το Μοντέλο του Guiding Cities και αποτελούν μέτρα για την μείωση της Σχολικής Διαρροής. Μπορείτε να δείτε την βάση εδώ: https://www.guidingcities.eu/best-practices-el/


Συλλογή καλών πρακτικών

Στα πλαίσια του προγράμματος Guiding Cities διεξάγεται έρευνα με στόχο τον καθορισμό καλών πρακτικών επαγγελματικού προσανατολισμού, που είναι καινοτόμες, υψηλής αποτελεσματικότητας και μπορούν να έχουν εφαρμογή σε διαφορετικούς τομείς. Οι εν λόγω πρακτικές μπορεί να αφορούν σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τομείς: Κυβερνητικό πλαίσιο και συντονισμό, Προσβασιμότητα, Μεθοδολογίες πρόβλεψης, Υπηρεσίες και εργαλεία, Στόχοι και ανάγκες, […]


ques

Νέα – Γιατί δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Guiding Cities;

Το έργο αυτό έχει ως στόχο να ενώσει διαφορετικούς παράγοντες της εκπαίδευσης και του επαγγελματικού προσανατολισμού,σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Career Guidance: A handbook for policy makers, 2004), για να καταγράψει και να δημιουργήσει ένα μοντέλο από τις υπάρχουσες διαφορετικές δράσεις καθοδήγησης και να προωθήσει μια κοινή πολιτική και σχεδιασμό […]


1/212