Νέα -Καταπολέμηση της Σχολικής Διαρροής στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στην Ευρώπη: Στρατηγικές, πολιτικές και μέτρα

Η έκθεση των Eurydice και Cedefop εξετάζει το θέμα της πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης από διαφορετικές οπτικές γωνίες, παρέχοντας μια γενική θεώρηση ορισμένων από τα κύρια θέματα που εμπλέκονται. Η ανάλυση δείχνει ότι οι παράγοντες που σχετίζονται με τη σχολική διαρροή είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με άλλα εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέματα. Δίνει επίσης […]

tackling

DSCN2273[1]

Νέα – 2η διεθνής συνάντηση στο Βουκουρέστι – 23 & 24 Μαρτίου

Οι εταίροι του προγράμματος Guiding Cities συναντήθηκαν στο Βουκουρέστι στις 23 & 24 Μαρτίου με στόχο να συζητήσουν την κατάσταση στον επαγγελματικό προσανατολισμό στις χώρες τους και να συνεργαστούν για την ανάπτυξη του Μοντέλου του Guiding Cities. Οι εταίροι θα ξεκινήσουν την προετοιμασία της πρώτης εσωτερικής αναφοράς για το έργο.


2/212