Η Μελέτη Αποτελεσμάτων του Guiding Cities


Η μελέτη αποτελεσμάτων παρουσιάζει μια σειρά οδηγιών αναφορικά με τον τρόπο και τον λόγο χρήσης του Μοντέλου και του Ερωτηματολογίου του προγράμματος Guiding Cities, ενώ περιλαμβάνει ακόμη και μια ανάλυση της επίδρασης της χρήσης τους στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Το πλήρες κείμενο της μελέτης(Αγγλικά)

Περίληψη της μελέτης (Αγγλικά)

Περίληψη της μελέτης (Ιταλικά)

Περίληψη της μελέτης (Ρουμάνικα)

Περίληψη της μελέτης (Ισπανικά)

Περίληψη της μελέτης (Καταλανικά)

Περίληψη της μελέτης (Ελληνικά)