Το Τελικό Συνέδριο Του Guiding Cities Στην Βαρκελώνη – 7 Ιουλίου


Το Τελικό Συνέδριο Του Guiding Cities

“Guiding Cities: βελτιώνουμε τις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού μαζί”

Βαρκελώνη, 7 Ιουλίου 2016

Auditori del Pati Manning

9:00-14:00

Οι εταίροι του Guiding Cities φέρνουν κοντά φορείς, οργανισμούς, παράγοντες πολιτικής που δραστηριοποιούνται στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού, με σκοπό να ανταποκριθούν στις σύνθετες ανάγκες και να προωθήσουν πολιτικές και στρατηγικές δράσεις για την αντιμετώπιση της Σχολικής Διαρροής. Το συνέδριο «Guiding Cities: βελτιώνουμε τις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού μαζί» παρουσιάζει εργαλεία σχεδιασμού για φορείς και οργανισμούς, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα, την καινοτομία και την πρόσβαση στις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού. Το συνέδριο θα εστιάσει στο πώς ένας φορέας μπορεί να σχεδιάσει τις υπηρεσίες του βασιζόμενος στους πολίτες, ώστε να τους βοηθήσει κατά τις σημαντικές μεταβάσεις στα διάφορά στάδια της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής.