3η Διεθνής Συνάντηση Στην Αθήνα


Στις 8 και 9 Οκτωβρίου οι εταίροι του προγράμματος Guiding Cities συναντήθηκαν στην Αθήνα για την 3η Διεθνή Συνάντηση. Οι εταίροι ανέτρεξαν στα αποτελέσματα του πρώτου χρόνου υλοποίησης του προγράμματος και ξεκίνησαν τις εργασίες για τον δεύτερο χρόνο, που συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία του Ερωτηματολογίου του Guiding Cities. Η συνάντηση έγινε στις εγκαταστάσεις της ISON Psychometrica και του Γυμνασίου Θρακομακεδόνων, που είναι οι Έλληνες εταίροι του προγράμματος.