Η σύμπραξη του Guiding Cities συναντήθηκε στη Βαρκελώνη και το Βουκουρέστι


Στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2014, το πρόγραμμα Guiding Cities γιόρτασε την εναρκτήρια συνάντησή του στη Βαρκελώνη. Κύριος στόχος της συνάντησης ήταν να συσφιχθούν οι σχέσεις των εταίρων και να σχεδιαστεί το πλάνο εργασίας για τα επόμενα δύο χρόνια, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού.

Στις 23 και 24 Μαρτίου του 2015 , οι εταίροι του προγράμματος συναντήθηκαν στο Βουκουρέστι για την 2η διακρατική συνάντηση, που είχε ως στόχο να συζητηθεί τι ισχύει στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού και να αναπτυχθεί το Μοντέλο του προγράμματος. Οι εταίροι θα ξεκινήσουν να συλλέγουν πρακτικές που σχετίζονται με το συντονισμό και την παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε τοπικό επίπεδο, καθώς και πρακτικές πρόληψης της σχολικής διαρροής.