Η Βάση Με Τις Καλές Πρακτικές Του Guiding Cities Είναι Πλέον Διαθέσιμη


Η βάση με τις Καλές Πρακτικές του Guiding Cities είναι πλέον διαθέσιμη. Παρουσιάζει 48 πρακτικές από τις 4 χώρες του προγράμματος, που σχετίζονται με το Μοντέλο του Guiding Cities και αποτελούν μέτρα για την μείωση της Σχολικής Διαρροής.
Μπορείτε να δείτε την βάση εδώ: https://www.guidingcities.eu/best-practices-el/