Διαβάστε τη Μελέτη των Καλών Πρακτικών


Διαβάστε τη μελέτη «Προλαμβάνοντας τη Σχολική Διαρροή μέσω του Επαγγελματικού Προσανατολισμού: μελέτη καλών πρακτικών» που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών Επιστημών (Ρουμανία). Η μελέτη αναλύει τις 47 καλές πρακτικές επαγγελματικού προσανατολισμού που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος.

Μπορείτε να βρείτε τη μελέτη εδώ.